Nhà trường định kỳ tổ chức giảng dạy và nói chuyện miễn phí cho tất cả học sinh, sinh viên và những người có nguyện vọng:

a) Học các kỹ năng học tập tiên tiến như: đọc nhanh, sử dụng sơ đồ tư duy và các phương pháp rèn luyện trí nhớ

b) Nghe nói chuyện với các bậc phụ huynh về giáo dục sớm, giáo dục Nhật Bản, phương pháp Montessori, Shichida làm thế nào để giúp con bạn thành công.

c) Học “Kỹ năng về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai”

Xin đăng ký theo email: truongquoctenhatban@jis.edu.vn và nêu nội dung có nhu cầu.